Zabawy edukacyjne dla małych dzieci online

Wprowadzenie

Głównym zadaniem zabaw edukacyjnych udostępnianych w tym serwisie jest wspomaganie rozwoju intelektualnego małych dzieci. Najwięcej najprawdopodobniej skorzystają z niego dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne. Serwis jest ukierunkowany na wytworzenie nawyku uczenia się dla siebie, a nie dla innych. Główne założenie, na którym jest oparty, brzmi, że dzieci chcą się uczyć i lubią to robić, ale nie lubią gdy dorośli zarządzają ich nauką. Oczywiście nie jest możliwe, by nauka dzieci w ogóle nie była zorganizowana przez dorosłych, ale filozofią serwisu jest zostawienie jak największej swobody dzieciom. Przy okazji dzieci automatycznie rozwijają takie składniki inteligencji emocjonalnej jak:

  • poczucie własnej wartości
  • wiara we własne siły
  • zdolność do samokontroli i wyciszenia się

Dlaczego warto korzystać z serwisu?

  • Personalizacja dla dziecka - serwis śledzi postępy dziecka i dopasowuje zabawy do jego możliwości. Wymaga to niestety założenia konta dla dziecka, ale wydaje się, że nie jest to wielka cena za osiągnięty efekt.
  • Możliwość wypróbowania przed zakupem - serwis udostępnia darmowy materiał bez ograniczeń czasowych. Jeśli dziecko go przerobi, to zakładamy, że jest w stanie skorzystać z serwisu i dopiero wtedy wymagane jest opłacenie abonamentu. System automatycznie wysyła do rodziców email z informacją, gdy jest to konieczne. Jeśli dziecko nie jest w stanie przerobić materiału darmowego, to serwis nie próbuje skłonić rodziców do niepotrzebnego zakupu abonamentu. Być może dziecko jest jeszcze za małe i trzeba poczekać. Może też być już za duże i serwis nie jest już dla niego. Ponieważ każde dziecko rozwija się w swoim własnym indywidualnym tempie, więc dokładne określenie odpowiedniego wieku nie jest możliwe.
  • Bezpieczeństwo - w serwisie nie ma i nigdy nie będzie żadnych reklam. Nie istnieje niebezpieczeństwo przekierowania na jakąś inną stronę internetową. Nie ma w nim też gier sponsorowanych mających za zadanie budowanie świadomości marki u najmłodszych konsumentów.
  • Łatwość użycia przez dzieci - serwis jest projektowany w taki sposób, by nawet małe dzieci nie miały problemów z jego obsługą. Nie muszą one umieć czytać ani pisać. Dzięki bezpiecznemu mechanizmowi uproszczonego logowania jest to możliwe nawet w trakcie logowania do serwisu.
  • Prywatność - serwis zbiera wyłącznie takie informacje o użytkownikach, które są niezbędne do działania serwisu. Szczegóły opisane są w Polityce prywatności. Serwis jest utrzymywany z niewielkiej opłaty abonamentowej, a nie ze sprzedaży prywatności użytkowników. Wszystkie zebrane dane osobowe są bardzo dobrze chronione przed nieuprawnionym dostępem, a zbiór danych osobowych serwisu jest zarejestrowany w GIODO.