Zabawy edukacyjne dla małych dzieci online

Serwis eduzabawy.pl powstał w czerwcu 2013 roku.

Prowadzony jest przez:
Przedsiębiorstwo Informatyczne REWSOFT Sławomir Rewaj
ul. Barona 30 43-100 Tychy
NIP: 646-113-99-92
REGON: 243236993

Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.