Zabawy edukacyjne dla małych dzieci online

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Serwis Internetowy www.eduzabawy.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Sławomir Rewaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Informatyczne REWSOFT Sławomir Rewaj z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Barona 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6461139992, Regon: 243236993, zwana dalej REWSOFT.
 3. REWSOFT dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§1 Jak zbieramy dane?

 1. REWSOFT zbiera informacje dotyczące osób fizycznych(konsumentów), które są użytkownikami Serwisu.
 2. Serwis rozróżnia dwa rodzaje użytkowników: Rodziców i Dzieci.
 3. Dane osobowe Rodziców są zbierane podczas rejestracji Konta Rodzica w Serwisie. Mogą być one w każdej chwili przez niego zmieniane.
 4. Serwis wymaga do Rodziców podania jedynie adresu e-mail oraz hasła dostępu do Konta Rodzica w Serwisie.
 5. W przypadku, gdy Rodzic zakupi płatne usługi i będzie chciał otrzymać rachunek, wówczas będzie poproszony o podanie dodatkowo następujących danych:
  • Imię i nazwisko
  • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
  Dane te, po pierwszym wprowadzeniu, będą przechowywane w Serwisie w celu wykorzystania przy wystawianiu kolejnych rachunków. Rodzic może je w każdej chwili usunać.
 6. W przypadku, gdy Rodzic tworzy Konto Dziecka będzie poproszony o podanie następujących danych:
  • Imię dziecka
  • data urodzenia dziecka
  • zdjęcie dziecka (opcjonalnie)
  Powyższe dane mogą być w każdej chwili zmieniane przez Rodzica.
 7. Serwis gromadzi także Dane techniczne dotyczące każdego połączenia z Serwisem. W ramach Danych technicznych zbierane są następujące informacje dostępne w ramach protokołu HTTP:
  • adres URL połączenia
  • Data i czas połączenia
  • Adres IP z którego nastąpiło połączenie
  • Informacje indentyfikujące przeglądarkę, która dokonała połączenia
  Dane techniczne są okresowo usuwane
 8. Serwis korzysta z usługi Google Analytics. Dane zbierane w ramach tej usługi są informacjami statystycznymi a nie osobowymi. Kwestie dotyczące ochrony prywatności w tej usłudze opisuje dokument firmy Google. W celu zablokowania narzędzia Google Analytics można skorzystać z bezpłatnego dodatku do przeglądarek

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. Podstawowe informacje wymagane od rodziców wykorzystywane są do:
  • umożliwienia im logowania się do Serwisu
  • komunikacji z nimi w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu
 2. Imię, nazwisko i dane adresowe rodzica są wykorzystywane jedynie do wystawienia rachunku.
 3. Login i hasło dziecka jest wykorzystywane jedynie do zabezpieczania dostępu do jego konta.
 4. Data urodzenia dziecka jest wykorzystywana jedynie do dostosowywania funkcjonalności serwisu do jego wieku.
 5. Imię i zdjęcie dziecka są wykorzystywane do:
  • prezentacji dziecka na stronie Serwisu przeznaczonej dla jego Rodzica
  • udostępniania uproszczonego logowania na zaufanych komputerach
 6. Dane Techniczne są wyłącznie wykorzystywane w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych w Serwisie.
 7. Dane z Google Analytics są wykorzystywane wyłącznie do udoskonalania Serwisu

§3 Mechanizm Cookies

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez REWSOFT za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. REWSOFT wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Ten rodzaj plików cookies jest wykorzystywany w mechanizmie logowania użytkowników
  • Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Ten rodzaj plików cookies jest wykorzystywany do logowania uproszczonego dzieci oraz w usłudze Google Analytics
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 5. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. REWSOFT nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§4 Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp uprawnieni pracownicy REWSOFT. Mają do nich również dostęp pracownicy firm współpracujących w zakresie wymaganym do dostarczenia funcjonalności serwisu Aktualnie dotyczy to następujących firm:
  • firma Google - dostawca hostingu. Dane są przechowywane na serwerach tej firmy. Umowa określa, że Google wykorzystuje te dane wyłącznie w celu udostępniania serwisu www.eduzabawy.pl.
  • firma Dotpay - obsługa płatności. Dostęp dotyczy wyłącznie informacji niezbędnych do obsługi płatności.
  • firma Power Media - obsługa księgowa z wykorzystaniem serwisu ifirma.pl. Dostęp dotyczy wyłącznie informacji niezbędnych do wystawiania i księgowania rachunków.
 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. REWSOFT zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. REWSOFT może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.

§5 Zabezpieczenia

 1. REWSOFT stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. REWSOFT zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w REWSOFT są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostępdo nich osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywanew bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiającyjego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu odzyskiwania hasła Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4. REWSOFT nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Rodzica lub Konta Dziecka. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. REWSOFT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować przez formularz kontaktowy
 3. Data ostatniej modyfikacji: .