Zabawy edukacyjne dla małych dzieci online

Opis zabaw

Wszystkie zabawy w serwisie eduzabawy podzielone są na kategorie. W ramach kategorii dostępne są grupy zabaw. Każda grupa zabaw jest spójnym programem edukacyjnym, którego cele opisane są poniżej.

Kategoria "Zabawy artystyczne"

Grupa zabaw "Poznaj kolory"

Cele:

 • Uwrażliwienie na bogactwo świata kolorów wokół nas
 • Ćwiczenie zmysłu wzroku do rozróżniania zbliżonych odcieni tego samego koloru
 • Wprowadzenie pojęcia jasności wraz z jego stopniowaniem
W ramach zabaw z tej grupy dzieci dopasowują do siebie pary takich samych kolorów lub porządkują je w kolejności od najjaśniejszego do najciemniejszego. Zabawy tej grupy są luźno inspirowane kolorowymi tabliczkami Montessori.

Grupa zabaw "Poznaj dźwięki"

Cele:

 • Ćwiczenie zmysłu słuchu do rozróżniania dźwięków o różnych wysokościach
 • Wprowadzenie pojęcia wysokości dźwięku wraz z jego stopniowaniem
 • Oswojenie dziecka z podstawami zapisu nutowego
W ramach zabaw z tej grupy dzieci dopasowują do siebie pary takich samych dźwięków lub porządkują je w kolejności od najniższego do najwyższego. Zabawy tej grupy są luźno inspirowane dzwonkami chromatycznymi Montessori.

Grupa zabaw "Odtwarzanie melodii"

Cele:

 • Ćwiczenie zmysłu słuchu do rozróżniania dźwięków o różnych wysokościach
 • Ćwiczenie pamięci muzycznej
 • Ćwiczenie cierpliwości
 • Ćwiczenie umiejętności dzielenia złożonych problemów na mniejsze części
 • Oswojenie dziecka z podstawami zapisu nutowego
W ramach zabaw z tej grupy dzieci odtwarzają zapisy nutowe melodii układając symbole dźwięków i pauz na pięciolinii. W wykonaniu zadania kluczowe jest wykorzystanie słuchu. Należy porównywać melodię oryginalną z melodią powstałą z odtworzonego zapisu nutowego. Wykorzystywane są zarówno tradycyjne melodie znane dzieciom jak i wybrane utwory z muzyki klasycznej.

Kategoria "Zabawy matematyczne"

Grupa zabaw "Poznaj kształty"

Cele:

 • Rozróżnianie kształtów
 • Ćwiczenie umiejętności kategoryzacji - na wyższych poziomach jeden kształt w każdej parze może być mniejszy lub obrócony.
 • Wprowadzenie nazw figur geometrycznych
W ramach zabaw z tej grupy dzieci dopasowują do siebie pary takich samych kształtów. Zabawy tej grupy są luźno inspirowane komodą geometryczną Montessori.

Grupa zabaw "Poznaj rozmiary"

Cele:

 • Rozróżnianie obiektów o różnych rozmiarach
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z rozmiarami i jego stopniowania
W ramach zabaw z tej grupy dzieci dopasowują do siebie pary obiektów o tych samych rozmiarach lub porządkują je w kolejności od najmniejszego do największego. Zabawy tej grupy są luźno inspirowane komodą geometryczną Montessori.